A munkáltató oltásra kötelezheti a dolgozókat

Október 28-án este a Magyar Közlönyben megjelentek a vonatkozó kormányrendeletek, melyek mind a versenyszférában, mind pedig a közszférában oltási kötelezettséget vezetnek be. A rendelkezéseket a versenyszféra tekintetében az alábbiakban mutatjuk be.

December 16. napjától írható elő védőoltás

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló, 2021. november 1. napjával hatályba lépő 598/2021. kormányrendelet 2. §-a alapján a munkáltató – az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel – a védőoltás felvételét írhatja elő azon foglalkoztatott esetében, aki a rendelet hatálybalépése előtt a védőoltást nem vette fel, kivéve, ha a munkavállaló a kormányrendelet alapján mentesül a kötelezettség alól.

A kormányrendelet ugyan nem írja elő, hogy a követelmények fennállását a munkáltatók miképpen bizonyíthatják, ám egy a feltételek fennállását bizonyító kockázatértékelés készítése feltétlenül indokoltnak tűnik.

A munkáltató az intézkedésében köteles meghatározni a védőoltás felvételének határidejét, ami egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni.

A munkáltató elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon köteles tájékoztatni a foglalkoztatottat az intézkedésről, a határidőről és a védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.

A védőoltási kötelezettség aló kizárólag azok mentesülhetnek, akik esetében a foglalkozás-egészségügyi szakorvos vagy annak hiányában a háziorvos egészségügyi ellenjavallatot állapít meg, ami ugyanakkor nehezen támasztható alá, figyelembe véve az egyes oltások szűk ellenjavallati körét.

A védőoltás felvételét, illetve a mentesülést a munkavállaló okirati (védettségi igazolás, igazolvány, orvosi igazolás, applikáció) úton köteles bizonyítani.

Mindazon munkavállalók, akik az előírt oltási kötelezettségnek nem tesznek eleget, legfeljebb 12 havi fizetés nélküli szabadságra küldhetőek.

Forrás: Adózóna.hu