Adómentes juttatás a koronavírusteszt

Hazánkban elsődlegesen a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvtv.) határozza meg a munkaviszony keretében biztosítandó garanciális elemeket. Az Mt. kimondja, hogy a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, amit a Mvtv. 1. § (2) bekezdésében megerősít. 

A munkavédelem gyűjtőfogalom: értjük alatta a munkabiztonságot és munkaegészséget is, és elsődleges célja a munkát végző személy (dolgozó) védelme. Az egészséges munkahely bázisa a megtartott munkavédelmi szabályok. Az egészség és munkabiztonság kialakításának és fenntartásának elemei a megfelelő tárgyi, műszaki és higiéniai követelmények biztosítása, a megfelelő munkaeszközök és berendezések, egészében tekintve az egészségesen kialakított munkahely. A fizikai megjelenésen túl fontos például az optimális munkaszervezés és munkaidő kialakítása, sérülékeny csoportok emelt szintű védelme. Ezeket tekinthetjük egészségvédelem szempontjából bázisnak, ugyanakkor kevésbé kézzelfogható, azonban kiemelt fontosságú a mentális egészség megóvása és a prevenció. 

Védőoltás, koronavírusteszt

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 1. melléklet 6. pontja 2020. november 27-étől módosította az Szja tv. 1. számú melléklet 8.39. pontját, mely szerint „a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes a kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat – a juttatás időpontjáról függetlenül”. Ennek értelmében, a kifizető által biztosított koronavírus teszt az Szja tv. 1. számú melléklet 8.39. pontja szerint a juttatás időpontjától függetlenül adómentes juttatásnak minősül .
E rendelkezés értelmében a munkavállalók részére ingyenesen biztosított teszt adómentes juttatás, így személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, illetve járulékfizetési kötelezettség ezzel a juttatással összefüggésben nem keletkezik.  
Ez azt jelenti, hogy a kialakult járványhelyzetre is tekintettel adómentesnek minősül, ha a kifizető járványügyi szűrővizsgálatot – például koronavírustesztet – biztosít, vagy annak költségeit megtéríti a magánszemély számára. A megváltozott szabályok alapján akkor sem kell adóköteles jövedelmet megállapítani, ha a koronavírus világjárvány első hullámának időszakában, a veszélyhelyzet megszűnését követően, vagy az azóta eltelt időszakban végeztek szűrővizsgálatot kifizetői finanszírozással.
A kifizetőnek a módosítás alapján a NAV honlapján megjelent tájékoztatóban ismertetett feltételeket nem kell vizsgálnia, ha a koronavírustesztet adómentesen biztosítaná a magánszemély számára . 

Kiemelendő, hogy az adómentesség csak abban az esetben alkalmazható, ha a bizonylatból (számlából) egyértelműen megállapítható, hogy azt járványügyi szűrővizsgálatról, védőoltásról állították ki, függetlenül attól, hogy azt kinek a nevére (pl. a munkavállaló, mint díjfizető vagy a munkáltató) állították ki.