Aktuális járványügyi összefoglaló

Összegyűjtöttük a elmúlt napok legfontosabb tudnivalóit, melyek vállalkozóként (és magánemberként is) érdemes tudni:

  • Az önkéntes koronavírus elleni ingyenes védőoltás igénybevételének megszervezését 2021.02.03-tól a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) végzi az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával. Ezen intézmények a védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesítik.
  • Fontos változás történt az ágazati bértámogatásban, ugyanis a támogatás utolsó napját követő második hónap végéig igazolni kell a támogatásra való jogosultságot. 2021.02.03-tól az a munkáltató, amely bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult rá, ezt haladéktalanul köteles bejelenteni a határozatot hozó kormányhivatalnak. Bejelentés hiányában a támogatást tovább folyósítják (jelenlegi szabályok alapján február végéig, azonban ez még változhat, hiszen november óta ezt még mindig meghosszabbították). Ha ezt a bejelentést nem teszi meg az ágazati bértámogatásban részesülő, akkor a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részt vissza kell fizetni a kormányhivatal erről szóló határozatától számított 30. napig. A visszafizetési kötelezettségen kívül egyéb szankció nem lesz. Ezen új előírások miatt a már megítélt ágazati bértámogatás egyelőre támogatási előlegnek minősül.
  • Az eredetileg 2021-re tervezett népszámlálást a veszélyhelyzet miatt elhalasztották, így erre 2022.10.01.-2022.11.20. között fog sor kerülni.
  • Járványügyi helyzet ide, járványügyi helyzet oda: A 2021.02.02-án kiadott 2/2021. (II.2.) számú PM rendelet alapján az alábbi tevékenységet végzőknek érdemes lesz áttekinteniük a saját pénzmosás elleni szabályzatukat:

– ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők,

könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők,

– virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók,

– letétkezelő pénztárca-szolgáltatók,

– székhelyszolgáltatók.

Ez a rendelet tartalmazza a pénzmosás elleni szűrőrendszer kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeit, így például az ügyfelek kockázati kategóriákba sorolásának, a felelős vezető feladatainak, az elektronikus hírközlő eszköz működtetésének, az ügylet felfüggesztésének részletes szabályait, melyeket 2021.03.19-től kell alkalmazni.

A szabályzat plusz tartalmi elemekkel bővül, ugyanis az ügyfél azonosításának, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének, a tényleges tulajdonos azonosításának, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének és az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, okiratok naprakészen tartásának belső eljárási rendje mellett ez után az ügyfél kockázati szintbe történő besorolásának, az ügyfél kockázati szintje ellenőrzésének és a kockázati szint változása esetén megteendő intézkedéseknek belső eljárási rendjét is tartalmaznia kell.

  1. 2021.03.01-től az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 48.795,- Ft-ról 50.875,- Ft-ra emelkedik. Ha az ilyen támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, akkor eddig maximum 25.995,- Ft egészségkárosodási és germekfelügyeleti támogatást kaphatott. Ez a maximum érték 2021.03.01-től 28.075,- Ft.
  2. 2021.03.01-től – 4 év után végre – emelkedik a 170/2011. (VIII.24.) Kormányrendeletben szabályozott közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér is.
  • A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén havi 81.530,- Ft-ról 85.000,- Ft/hó összegre emelkedik.
  • A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén havi 106.555,- Ft-ról 110.815,- Ft-ra emelkedik.