Hogyan vehető igénybe a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást?

Az Adókamara összegyűjtötte a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás igénylésének részleteit, melyet közzéteszünk segítségképpen.

Az ide vonatkozó jogszabály a kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete, a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról.

A támogatás kérelmezésének feltételei

 • Csak együttesen adhatják be (munkaadó és munkavállaló aláírása is kell)
 • Munkavállaló:  csak munkaviszonyban lehet, nem áll felmondás alatt, nem kap más támogatást.
 • Munkaadó: csökkentett munkaidőben foglalkoztat, bemutatja az eddig megtett és a jövőbeni intézkedéseket a gazdasági nehézségek áthidalására, a munkavégzés átütemezését (pl. szabadságok kiadása) már kimerítette, támogatásban nem részesül a munkavállaló után
 • Munkaidőkeret: lejárt vagy lezárásra került (tehát nem lehet még érvényes munkaidőkeret esetén beadni)

Kiesnek azok a munkaadók, akik heti 20 órára sem tudnak, illetve azok is, akik több, mint heti 28 órára tudnak munkát biztosítani.

Támogatás kizáró okai

 • Ha kevesebb, mint 20 órában, vagy több, mint 28 órában dolgozik a munkavállaló
 • Munkaidőkeret
 • Fizetés nélküli szabadság
 • Munkaidő a vészhelyzet előtt került csökkentésre (munkavállaló/munkaadó)
 • Állami támogatást visszaköveteltek tőle (munkavállaló)
 • Állami támogatásban részesül jelenleg is (munkavállaló/munkaadó)
 • Nem rendezett munkaügyi kapcsolatok (munkaadó)
 • Végelszámolás, felszámolás, csődeljárás (munkaadó)
 • Nehéz helyzetben lévő vállalkozás (2019. december 31-ei állapot) (munkaadó)
 • Kevesebb, mint 6 hónapja működő vállalkozás (munkaadó)
 • Eltérő munkakörben, eltérő munkahelyen, eltérő munkaadónál (munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás)
 • Munkaerő-kölcsönzés

Támogatás mértéke

A távolléti díj kieső munkaidőre járó arányos részének 70 %-a.

Kieső munkaidő 30-40-50 % lehet (tehát a foglalkoztatás heti min. 20, de max. 28 óra lehet).

Gyakorlati példa

Amelyik cég heti 40 óra helyett 20 órában foglalkoztat, ott a kieső munkaidő 50 %, azaz 20 óra. Tehát a 20 órára jutó távolléti díj 70 %-a a kérelmezhető mérték. Ez kb. a fizetés 35 %-a.

Munkaadó által fizetendő

A kieső munkaidő maradék 30 %-ára járó munkabért a munkáltatónak kell fizetnie (ez az Egyéni fejlesztési időre járó munkabér). Összességében – a fenti példánál maradva – a munkáltató megfizet a munkavállalónak egyszer 20 órára jutó, aztán pedig 6 (20 óra X 30 %) órára, összesen 26 órára jutó munkabért. Ez kb. a fizetés 65 %-a.

Támogatás maximum összege

74.946,- Ft (161.000 x 0,665 x 2 x 50% x 70%)

Támogatás időtartama

3 hónap

Támogatás folyósítása

közvetlenül a munkavállalónak, havonta, utólag

Támogatás utáni adófizetés

köztehermentes

Támogatás elbírálása

8 munkanapon belül a Kormányhivatal megvizsgálja a kérelmet, azután határozatban dönt

Mit kell benyújtani a támogatáshoz és hogyan?

 • Kérelem (formanyomtatvány)
 • Munkaszerződés módosítás/megállapodás a csökkentett munkaidőről
 • Megállapodás a csökkentett munkaidőről, illetve ezen felül az egyéni fejlesztési időről (ennek keretében a munkavállaló rendelkezésre áll, a munkaadó pedig kitalál valamilyen fejlesztendő képességet, készséget, célt, tanfolyamot)
 • Különféle nyilatkozatok

A benyújtás elektronikus úton, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján keresztül történik.

Mikor kell/lehet benyújtani?

 • veszélyhelyzet időtartama alatt bármikor,
 • veszélyhelyzet megszűnését követő 1 hónapon belül

Mely időszakra lehet igényelni?

Csak a benyújtás utáni időszakra, visszamenőleg nem

További vállalások

Munkavállaló

 • csökkentett munkaidőben történő munkavégzés,
 • a támogatási idő után visszatér az eredeti munkaidő szerinti munkavégzéshez,
 • az egyéni fejlesztési időben rendelkezésre áll

Munkaadó

 • létszámtartási kötelezettség (támogatási idő + 1 hónap),
 • rendkívüli munkaidőben munkavégzést nem rendel el,
 • változásokat 2 munkanapon belül jelenti a Kormányhivatalnak,
 • a munkabér eléri a távolléti díj összegét (támogatással együtt),
 • az egyéni fejlesztési időre támogatást fizet

Jogorvoslat

nincs, elutasítás esetén legfeljebb még egyszer be lehet nyújtani a kérelmet

Szankciók

Munkavállaló

visszafizetési kötelezettség (ha nem volt jogosult rá)

Munkaadó

 • létszámtartási kötelezettség hiánya miatt (arányosan)
 • támogatásnak megfelelő összeget befizetni
 • (ha a munkavállaló nem lett volna jogosult rá)
 • tehát az ellenőrzés és a felelősség a munkaadóra telepítve

Fogalmak

csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú

egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól

létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására

távolléti díj: a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148. §-a szerint számított távolléti díj, melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is

 

Forrás: Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete,  adokamara@adokamara.hu