Ingyenes internet-hozzáférés a digitális oktatásban résztvevőknek

A Kormányrendelet értelmében 2020.11.15-től 30 napig ingyenes a helyhez kötött internet azoknak, akik a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban nappali képzésben digitális oktatásban vesznek részt.

A kedvezmény igénybevételére jogosult: az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését ezzel kapcsolatban használják, továbbá a pedagógus vagy oktató, vagy az a személy akinek előfizetését ő használja.

Tehát az általános iskolák és a középiskolák online oktatásban részt vevő nappali tagozatos tanulói és az érintett pedagógusok kaphatják ingyen az internetet.

A kedvezményt csak egy jogosultsági helyen lehet igénybe venni úgy, hogy a jogosult az internetszolgáltató felé írásban (lehetőség szerint elektronikus úton), büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak. A szolgáltató a kedvezményt a 2020. decemberében kibocsátásra kerülő számlában írja jóvá.