Legfrissebb információk a Gazdaságvédelmi Akciótervből

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megjelent a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében egy adózási könnyítésekről szóló kormányrendelet, melyből készítettünk egy rövidebb, közérthető kivonatot a vállalkozások számára.

Adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítések

A 2020.04.21 – 2020.09.30. közötti időszakban esedékessé váló éves és soron kívüli

  • társasági adó, kisvállalati adó, helyi iparűzési adó

adómegállapítási, -bevallási és-fizetési kötelezettségét, adóelőleg megállapítási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. Az esedékes előlegrészleteket az előző, korábban bevallott előleg alapján kell megfizetni, az előlegrészlet mérséklését az esedékesség előtt kell kérelmezni.

Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

A beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, benyújtási határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak. 

Széchenyi Pihenő Kártya

A Széchenyi Kártyára – béren kívüli juttatásként – adható összegeket megemelték az alábbiak szerint:

  • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
  • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
  • szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint

Adóigazgatási szabályok

 A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adó különbözetre való hivatkozással, végrehajtási eljárásra való hivatkozással.

Az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

Az adótartozás mérséklése esetén a fennmaradó összegre fizetési kedvezmény nem engedélyezhető.

Az állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: EKAER rendelet) 16. §-ától eltérően az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól.

Ha a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról a határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül köteles elvégeztetni.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

  • május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg a munkavállaló után.

Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

Amennyiben vállalkozóként kérdései merültek fel a fenti kormányrendelettel kapcsolatban és megbízható forrásból szeretne tájékozódni arról, hogy a vállalkozásában ezeket a könnyítéseket hogyan használhatja ki, keresse bizalommal könyvelőirodánkat egyéni online, vagy telefonos konzultáció kapcsán.

+36 30 2677 700
iroda@szommerkonyvelo.hu