Március 15-től elérhető az SZJA bevallás tervezete

Magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak és mezőgazdasági őstermelőknek 2021. május 20. éjfélig kell benyújtaniuk a személyi jövedelemadó bevallásukat megszerzett a megszerzett jövedelmük alapján.

A NAV idén segítséget nyújt az adóalanyok számra, így 2021. március 15-től elérhetővé válik mindenki számára saját bevallási tervezete, melyhez legegyszerűbben ügyfélkapun keresztül van lehetőségünk elérni. Ebben az esetben az https://eszja.nav.gov.hu felületen ügyfélkapus azonosítókkal történő belépés után lehetőség lesz a tervezet megtekintésére és ha egyetértünk a tartalmával, akkor egyszerűen csak el kell fogadjuk.

Akinek nincs ügyfélkapuja és március 15-ig bezáróan mégis szeretné kérni a NAV segítségét a tervezet elkészítésében, az többféleképpen is jelezheti igényét:

 • Kérheti SMS-ben a +36 (30) 344 4304 telefonszámon ,az üzenetben az adóazonosító jel és a születési dátum megadásával
 • A NAV honlapján elérhető webűrlapon ( http://www.nav.gov.hu/eszja/eszja ),
 • A NAV honlapjáról letölthető „Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon,
 • Postán, kötetlen formájú levélben a legfontosabb azonosítók megadásával (1373 Budapest, Pf. 561.)
 • NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (a 1819-es Infóvonalon vagy NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerében) vagy
 • Személyesen a NAV bármely ügyfélszolgálatán

A NAV az igényelt bevallási tervezetet legkésőbb 2021. április 30-ig postázza és ha a tervezetben szereplő adatokkal egyetérünk, akkor további teendőnk nincs (nem kell visszapostázni sem) és ezzel az SZJA bevallási kötelezettségnek eleget is tettünk.

Érdemes arra odafigyelni, ha bármely szja kedvezményre jogosultak vagyunk (első házasok kedvezménye, családi kedvezmény, súlyos fogyatékos kedvezmény), de azt nem érvényesítettük év közben, akkor a bevallási tervezetünk sem lesz jó. Ilyenkor javítani kell a tervezetet, de még egyszerűbb, ha ÁNYK portálon 2053 nyomtatványt kitöltjük és beadjuk.

Mezőgazdasági őstermelőknek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak a bevallást be kell nyújtania, a tervezet nem válik bevallássá automatikusan. Az ESZJA felületén is beadható a bevallás, de jóvá kell hagyni, különben nem lesz 2020. évre érvényes személyijövedelemadó-bevallás.

Bizonyos esetekben nincs szükség adóbevallás készítésére. Ezek többnyire azok, amikor az adott adóévben nem volt bevételünk vagy az adott bevétel a törvény rendelkezdései szerint nem kell bevallani.

Nem kell SZJA bevallást készíteni az alábbi bevételek esetén:

 • nyugdíj
 • gyermekgondozási segély (GYES),
 • gyermeknevelési támogatás (GYET),
 • anyasági támogatás,
 • ápolási díj,
 • családi pótlék

Szintén nem kell bevallást benyújtani:

 • azon bevételek után, melyek ingó vagyontárgy átruházásából származnak, és az éves bevétel összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, valamint az adóévben a gazdasági tevékenységnek nem minősülő ingó értékesítésből származó jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot;
 • amelyek ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származnak, ha azokból jövedelem nem keletkezik;
 • az adóévben kizárólag egyszerűsített foglalkoztatásban szerzett jövedelmet, és az nem haladta meg a mentesített keretösszeget.
 • mezőgazdasági őstermelőnek abban az esetben, ha az e tevékenységéből származó, támogatás nélkül számított bevétele a 600 ezer forintot nem haladta meg, és más bevallásköteles jövedelme sem volt, valamint szociálishozzájárulási adóbevallási- és elszámolási kötelezettsége sincs, akkor nem kell bevallást benyújtania.