Márciusra is érvényesek a novemberben elrendelt gazdaságvédelmi intézkedések

Ismét meghosszabbították az eredetileg csak novemberre tervezett támogatás időszakát, így a gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján március hónapban is érvényben maradnak az alábbiak:

Adó- és járulékkedvezmény

2020. november, december és 2021. január, február és március hónapra
– nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük a munkaviszonyban foglalkoztatottak után,
– nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük;
– mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól;
– nem kell KIVA-t fizetniük a személyi jellegű kifizetések összege után és
– a bruttó bér 50 %-át kérhetik ágazati bértámogatásként
az alábbi tevékenységi köröket tényleges főtevékenységként folytatók:
TEÁOR 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (ha nem közszolgáltató és van közúti személyszállítási engedélye)
TEÁOR 5510 Szállodai szolgáltatás
TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás
TEÁOR 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
TEÁOR 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés
TEÁOR 5630 Italszolgáltatás
TEÁOR 5914 Filmvetítés
TEÁOR 7911 Utazásközvetítés
TEÁOR 7912 Utazásszervezés
TEÁOR 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
TEÁOR 8551 Sport és szabadidős képzés
TEÁOR 9001 Előadó-művészet
TEÁOR 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
TEÁOR 9004 Művészeti létesítmények működtetése
TEÁOR 9102 Múzeumi tevékenység
TEÁOR 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
TEÁOR 9311 Sportlétesítmény működtetése
TEÁOR 9312 Sportegyesületi tevékenység
TEÁOR 9313 Testedzési szolgáltatás
TEÁOR 9319 Egyéb sporttevékenység
TEÁOR 9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
TEÁOR 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (de csak ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.)

Az ágazati bértámogatást nem kell újra kérvényezni, a korábban benyújtott kérelmek érvényesek márciusra is
A támogatás utolsó napját követő második hónap végéig igazolni kell a támogatásra való jogosultságot. 2021.02.03-tól az a munkáltató, amely bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult rá, ezt haladéktalanul köteles bejelenteni a határozatot hozó kormányhivatalnak. Bejelentés hiányában a támogatást tovább folyósítják (jelenlegi szabályok alapján február végéig, azonban ez még változhat, hiszen november óta eddig minden hónapban meghosszabbították). Ha ezt a bejelentést nem teszi meg az ágazati bértámogatásban részesülő, akkor a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részt vissza kell fizetnie a kormányhivatal erről szóló határozatától számított 30. napig. A visszafizetési kötelezettségen kívül egyéb szankció nem lesz. Ezen új előírások miatt a már megítélt ágazati bértámogatás egyelőre támogatási előlegnek minősül.

Szálláshely-szolgáltatás támogatása

A tényleges főtevékenységként
TEÁOR 5510 Szállodai szolgáltatás
TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás
TEÁOR 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
tevékenységet végzők közül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020.11.08. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80 %-át.

Egészségügyi dolgozók utazási kedvezménye

Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe a helyközi és a helyi személyszállítási közszolgáltatást az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy, valamint az az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató, aki a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködik.

A távmunkáról

A távmunkára nem kell alkalmazni a munkavédelemről szóló törvény (1993. évi XCIII. tv. 86/A. §) és a munka törvénykönyve (2012. évi I. tv. 196. §) távmunkavégzésre vonatkozó szabályait.A veszélyhelyzet ideje alatt a személyi jövedelemadó tekintetében igazolás nélkül, költségként elszámolható a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítésként kifizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott összeg, de maximum az év első napján érvényes havi minimálbér 10 %-a (vagyis a NAV 2021.02.12-én a “Megemelt minimálbér és garantált bérminimum az adójogviszonyokban” tárgyú tájékoztatása értelmében most már 16.740,- Ft). Ha nem a teljes hónapban van távmunkavégzés, akkor a távmunkavégzéssel érintett napok arányában adható ez a költségtérítés szja-mentesen. De csak akkor, ha a munkáltató nem téríti meg a munkavállalónak az internet-használat díját, illetve a távmunkavégzési hely bérleti díját, rezsijét semmilyen mértékben. További kikötés még, hogy a munkaszerződésbe bele kell foglalni, hogy a munkavállaló távmunkavégzésben dolgozik.
Összefoglalva tehát csak akkor kell a munkaszerződést módosítani, ha a munkáltató szja-mentes költségtérítést fizet a távmunkában dolgozónak, azonban egy tájékoztatót mindenképpen ki kell adni a szabályokról.

Female post officer