Márciusra is érvényesek a veszélyeztetett ágazati kedvezmények

 A NAV által kiadott közlemény szerint 2021 márciusában is érvényben maradnak[1] a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban[2] működő vállalkozásokra vonatkozó kedvezmények. Az érintett vállalkozások munkaviszonyban foglalkoztatottak után fizetendő közterhei 2020. november 11-én csökkentek. A kedvezmények igénybevételére 2020 novemberében és decemberében, valamint 2021 januárjában és februárjában is lehetőség volt.[3]

 2021. márciusra a kifizetőknek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása
után nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetniük.

 A veszélyeztetett ágazatba tartozó, rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizetők[4] mentesülnek a 2021-ben három hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás alól, és nem kell megfizetniük a 2021. első negyedéves előleget sem.

 A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként végző kisvállalati adóalanyoknak[5]
a 2021. márciusi kivakötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell
figyelembe venniük, tehát az nem lesz része a kivaalapnak.

Az adózási könnyítések igénybevételének feltételeit és módját részletesen ismerteti a NAV honlapján 2020.
november 26-án megjelent
tájékoztató.
[1] Az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 2. §-a.
[2] A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdése tartalmazza a veszélyeztetett ágazatok felsorolását.
[3] A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
szóló 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 3. §-a alapján.
[4] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (Rehab. tv.).
[5] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXVII. törvény III. fejezet.

Business concept : Businessmen are analyzing data to finish new business plan in the office,He uses a calculator and pen to write on the graph.