Tájékoztató a számviteli beszámolókkal kapcsolatos változásokról

Újabb kormányrendeletet fogadtak el a számviteli beszámolók elfogadásával kapcsolatban, melyről az Adózóna összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet nem az adóbevallások beadási határidejéről rendelkezik, hanem a számviteli beszámoló elfogadásának módjáról szól (illetve egyes más meghatározott halaszthatatlan döntés módjáról, de itt most csak a beszámoló elfogadására térek ki). Ez a rendelet nem tartalmaz semmilyen beadási határidő módosítást, így (ha csak erre nem lesz újabb rendelet) maradt az eredeti határidő, amely (pünkösd miatt) június 2-a !!

1. A rendelet szerint azoknál a társaságoknál, amelynél néhány tag van, vagy egyszemélyes a társaság (én ide jellemzően a családi vállalkozásokat sorolom), és a kijárási szabályok betartásával (amely változhat később is) meg lehet tartani a beszámoló elfogadására a taggyűlést, azoknak a Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni, vagyis taggyűlést összehívhatják a döntéshez, és mivel nem tiltás van, így saját döntés alapján alkalmazható az amit a továbbiakban (2.-3. pontokban) írok.

2. Lehetőség van elektronikus hírközlő eszközön keresztüli döntéshozatalra, vagy az írásbeli döntés hozatalra

  • 2-5 fős társaságoknál ez -kizárólag az ügyvezető (ügyvezetés) kezdeményezésére;
  • 6-10 fő közötti tagság esetén, a többségben lévő tagok kérhetik ezt, és
  • 10 fő felett az ügyvezető (ügyvezetés) kezdeményezheti,

feltéve, minden esetben, ha azon minden tag részvétele biztosított (!);

Erre akkor is lehetőség van, ha ezeket a formákat a társasági szerződés nem tartalmazza vagy eltérően tartalmazza.

Az előzőek szabályait az ügyvezető (több ügyvezető esetén a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető) határozza meg az alábbiak szerint:

  • tagokkal közölni kell a részletes napirendet, és a határozat tervezetét; az ügyvezető (ügyvezető szervezet) ezeket minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (ADVH) való hitelesítéssel aláírva a tag elektronikus levelezési címére (e-mail) is megküldheti (mivel „megküldheti” van a jogszabályban, így papíralapon is és postai úton is meg lehet küldeni eredeti aláírással).

Ha a döntés elektronikus hírközlő eszköz útján (videó-konferenciával) történik, akkor a jelenlétre vonatkozóan

  • meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és
  • ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját;

Ha ülés tartása nélkül történik a döntés:

  • a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani;
  • annyi szavazat szükséges a döntéshez, amennyit a társasági szerződés meghatároz, és a szavazás eredményét a szavazási határidőt követő 3 napon belül közölni kell a tagokkal,
  • a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat, és
  • a tag a szavazatát,

* ha magánszemély, akkor egyszerű e-mailben is megadhatja (vagyis postai úton, papír alapon is! megadhatja), de a szavazásának a tag azonosíthatóságához szükséges (személyi) adatokat tartalmaznia kell;

*ha jogi személy, akkor e-maiban, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel (ADVH) kell a szavazását aláírni, vagy postai úton cégszerűen aláírva megküldeni.

3. Mivel az előbbi 2. pontban írtak valószínűleg nem, vagy nehézkesen biztosíthatók a többségnél, ezért az itt következőket javaslom alkalmazni:

Vagyis, ha az előző (2. pont) szerinti módon nem biztosítható a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználásáról a döntés, akkor a társaság ügyvezetője határoz, azzal, hogy ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, az ügyvezető (ügyvezetés) a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

Az ügyvezető (ügyvezetés) ezen döntését kell közzétenni az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat-nál.

[Nem dönthet az ügyvezető, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, továbbá, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja van, akkor e tag az előzetes írásbeli véleményében a határozati javaslattal szemben nem tiltakozik.]

Az ügyvetető (ügyvezetés) köteles – a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével – megtenni mindent annak érdekében, hogy a döntéséről a tagok tájékoztatást kapjanak.


További hasznos információk

Április 11-től (immár 2. alkalommal) ismét bővült a veszélyeztetett ágazatok köre.

A veszélyeztetett ágazatokra, adózókra vonatkozó egységes szerkezetű rendeletet itt olvashatja.

Gazdaságvédelmi akcióterv: 2020. április 15-től lehet jelentkezni a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásokra, további részletek:

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx

Gazdaságvédelmi Akcióterv: 2020. április 16-tól elérhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása, további részletek:

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx

A kiskereskedelemre kivett különadót az alábbi linken elérhető Magyar Közlönyben tanulmányozhatja:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/274c69ba113d0dffd365a4d2320159df3f2652e7/megtekintes

Az Adóhivatal oldalán további részleteket is megtudhatnak a járványhelyzet adóintézkedésiről a Gyakori kérdések és válaszok tájékoztatóban, ami rendszeresen frissül, kérjük ezt is kísérjék figyelemmel:

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/gyakori_kerdesek_valaszok


A Covid-19 vírus miatt kialakult helyzetben sok szolgáltató szeretne hozzájárulni és elkötelezetten támogatni a vállalkozásokat. Ezért ingyenesen elérhetővé teszik szolgáltatásukat.

BISNODE:

https://www.bisnode.hu/rolunk/kik-vagyunk/hirek/bisnode-szolidaritas/?fbclid=IwAR1DCsoXg5zrh0t9CMbR3qE-ftoiKOvD1nr1oQMpmMMymA_A0MCTJg2Sfc4

OPTEN:

https://www.opten.hu/kozlemenyek/a-gazdasagi-karok-enyhitesere-ingyenesse-teszi-ceginformacios-rendszeret-az-opten-kft

Sok lehetőség egy helyen:

https://felajanlas.digitalisjoletprogram.hu/felajanlasok/?fbclid=IwAR2-HE95E5sYh1EX2PdvHr2nMPIc49Rm9CbxrB_KUbTMbzLvBmCpuYQG0c8

 

Forrás: www.adozona.hu