Táppénzek elbírálása jelen helyzetben

Folyamatosan  igyekszünk tájékoztatni mindenkit a jelen helyzetben megjelent jogszabályokról, hatósági tájékoztatásokról. A következőkben a Magyar Államkincstár által kiadott közleményben a táppénzek elbírálásáról olvashatunk.

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet 2. §-ában foglaltak értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.
A hivatkozott jogszabályhelyre és a kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel a táppénz iránti kérelmek elbírálása során az alábbiak szerint kell eljárni.
Táppénz megállapítására a veszélyhelyzet fennállása alatt is csak a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolás, kórházi (klinikai) ápolásról, illetve a szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodásáról szóló igazolás alapján kerülhet sor. Nincs lehetőség a táppénz megállapítására, ha a biztosított nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy keresőképtelen állományban van, azonban az erről szóló orvosi igazolást nem csatolja. Az orvosi igazolások foglalkoztatóhoz történő benyújtásával, illetve azok befogadásával összefüggésben azonban indokolt a körülményekre tekintettel rugalmasan eljárni.

1) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által követendő eljárás

Az orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolásokat a biztosítottak lehetőleg ne személyesen adják le a foglalkoztatónak, hanem postai vagy elektronikus úton (e-mailben) juttassák azt el hozzá. Az elektronikus út igénybevétele esetén a keresőképtelenségi igazolást be kell szkennelni (vagy le kell fényképezni), és – vagy elektronikus aláírással kell ellátni [ami lehet Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) is], – vagy a biztosítottnak nyilatkoznia kell arról, hogy a keresőképtelenségi igazolás az eredetivel mindenben megegyezik.
Az így benyújtott keresőképtelenségi igazolásokat a foglalkoztatónak is lehetőleg elektronikus vagy postai úton kell továbbítania – 5 napon belül – a kifizetőhelyhez.
A táppénz iránti kérelem elbírálása során a kifizetőhelynek figyelemmel kell lennie arra, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt az orvosok nem kötelesek kéthetenként kiállítani a keresőképtelenségi igazolásokat. Vagyis ezen igazolások 2 hétnél hosszabb időszakokat is tartalmazhatnak a biztosított keresőképtelensége vonatkozásában. Erre hivatkozva a táppénz iránti kérelmet elutasítani nem lehet, és a keresőképtelenségi igazolást sem lehet az orvosnak visszaküldeni javítás/módosítás/új igazolás kiállítását kérve. Jogosultság esetén a keresőképtelenségi igazoláson megjelölt időszakra kell a táppénzt megállapítani.

A veszélyhelyzet megszűnését követően a biztosított köteles a veszélyhelyzet alatt a foglalkoztatóhoz elektronikus úton eljuttatott keresőképtelenségi igazolásainak az eredeti, papír alapú példányát is benyújtani.

2) Társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók által követendő eljárás

A biztosítottaknak a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolásokat a foglalkoztatójukhoz kell benyújtani, lehetőleg —az 1) pontban foglaltaknak megfelelően— elektronikusan vagy postai úton. A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók a táppénz iránti kérelmeket — az eddigieknek megfelelően— kizárólagosan elektronikus úton továbbíthatják az egészségbiztosítóhoz.
A foglalkoztató (illetve könyvelője) köteles a táppénz iránti kérelmet az egészségbiztosítóhoz továbbítani akkor is, ha a biztosított elektronikus úton küldte meg részére a keresőképtelenségi igazolást. Ebben az esetben azonban a veszélyhelyzet megszűnését követően a biztosított köteles a foglalkoztatójának leadni az eredeti orvosi igazolásait.

Forrás: Magyar Államkincstár, Budapest, 2020. március 17.