Társadalombiztosítási és nyugdíj ügyei biztos kézben vannak nálunk

A nyugdíjas éveinkre, rendkívüli életkörülmény bekövetkeztére fiatal korunkban mindannyian ritkán gondolunk, mégis elgondolkodtató az a tény, mely azt sugallja számunkra, hogy a régi, jól bevált, stabil nyugdíjrendszerből már kevesebb eséllyel vehetjük ki a megélhetésünkre szükséges anyagi javakat.

A folyamatosan változó jogszabályok még a magyarországi társadalombiztosítási szakembereket is kemény kihívás elé állítják, így nem várható el egy átlag állampolgártól az, hogy számára a legkedvezőbb jogalkalmazást választva igazodjon el, a társadalombiztosítási rendszerben történő igénylései előterjesztése során.

Tekintettel arra, hogy a migrációs hullámok sorozata, a külföldi munkavállalások lehetőségei meglehetősen bonyolulttá teszik a magyar társadalombiztosítási rendszerbe érkező igények elbírálását, a Szommer Könyvelő Iroda Kft. ezen a területen is támogatni szeretné a piaci szereplőket.

Ennek érdekében 2018. őszétől magas színvonalú komplex szolgáltatást szeretnénk nyújtani a magyarországi és idegen országban szertett szolgálati időn (biztosítási időn) alapuló ellátásokat, egyéb társadalombiztosítási jogosultságokat igénylő természetes személyek és meghatalmazottjaik, valamint a jogi képviselői számára.

Az új szolgáltatás kiterjed az első fokú és másodfokú eljárások során felmerülő magyar és nemzetközi jogsegélyekre, szakmai tanácsadásra, a nyitott eljárások ügymenetének zavartalan lebonyolításában történő ügysegédi támogatásra, az első és másodfokú hatósági eljárásokban már lezárt és jogerőre emelkedett döntések igény szerinti Bírósági eljárásra történő előkészítéseire.

Az új szolgáltatás az alábbiakban felsorolt témákban igényelhető

  • kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan, (szolgálati idő, biztosítási jogviszony igazolás)
  • saját jogú öregségi típusú nyugdíj, vagy korhatár előtti ellátás, nők 40 éves szolgálati időn alapuló kedvezményes öregségi nyugdíja
  • járadék típusú ellátások: baleseti járadék, balettművészek életjáradéka, hadirokkantak életjáradéka
  • hozzátartozói nyugellátások: ideiglenes és állandó özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti szülői nyugdíj
  • megváltozott munkaképességű személyek ellátása (rehabilitációs ellátás/rokkant ellátás)
  • hatósági bizonyítvány kérelmek: (TAJ mentesség igényléséhez, közgyógyellátás igényléséhez, ápolási díj, aktív korú személyek szociális ellátás igényléshez, hadirokkantsághoz, deportált személyek állandó életjáradéka igényléséhez, stb.), rehabilitációs kártya igénylés, közlekedőképesség minősítésére irányuló kérelmek (parkolási igazolvány, kerekesszék vásárlásához, átalakításához, adómentesség kérelemhez).

A segítségnyújtás (személyi hatály), kiterjed minden olyan ügyfélre, akinek jogsérelme vélelmezhető a magyar és a nemzetközi társadalombiztosítási hatósági eljárásokban.

A területi hatály, Magyarországra és a Magyarországgal megkötött Egyezménnyel érintett, alábbiakban felsorolt országokra értelmezhető.

Európai Unió területén szerzett jogosultság esetén

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,

Európai Gazdasági Közösség területén szerzett jogosultság esetén

Svájc, Izland, Lichtenstein, Norvégia

Szociálpolitikai Kétoldalú Egyezmények alkalmazásával szerzett jogosultság esetén

Szerbia, Macedónia, Albán Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok (USA), Kanada, Kanada Québec tartománya, Koreai Köztársaság, Montenegró, Bosznia és Hercegovina, Mongólia, India, Ausztrália, Japán, Moldova

A volt Szovjet Unió területén elhelyezkedő államok, balti államok valamint a Szovjet Unió utódállamai területén szerzett jogosultságok esetén

Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Kazahsztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Kirgiztán, Grúzia, Örményország, Lettország, Észtország, Litvánia, valamint Üzbegisztán Moldávia.