Változnak a kamarai hozzájárulás jogosultjának adatai

2022. január 1-jét követően az 5 000Ft-os kamarai hozzájárulást nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a 12100011-10639683 számú bankszámlára.

A 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozó esetleges hátralékot még a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé kell rendezni, melyhez a könnyebb beazonosítás érdekében célszerű a közlemény rovatban a 11 számjegyű adószámot is feltüntetni. 

Fontos tudni, hogy a 2022. január 1-jét követően az MKIK által beszedett kamarai hozzájárulás 90 %-a az eddigi gyakorlatnak megfelelően a területi kamarai hálózathoz kerül és azon kamarai tevékenységek, illetve szolgáltatások pénzügyi fedezetéül szolgál. , amelyeket a területi kamara a vállalkozások részére nyújt.