Változott a Munkaügyi Központtól kapható támogatások köre

A 100/2021. (II.27.) Korm.rendelet értelmében 2021.03.01-től megváltozott a Munkaügyi Központtól kapható támogatások köre.

Ezentúl az alábbi támogatások lesznek:
A Munkaügyi Központ a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatást folyamatosan nyújtja, a csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatást folyamatosan nyújthatja munkaerőpiaci program keretében. A munkaerőpiaci programot a honlapján hirdeti meg. A támogatás lehet visszatérítendő, részben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő.

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló:
1. Legalább 24 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, vagy
2. Legalább 12 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban és az alábbi okok valamelyike miatt hátrányos helyzetűnek minősül:
= 15 és 24 év közötti életkorú, vagy
= középfokú végzettséggel vagy szakmai képesítéssel nem rendelkező, vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb 2 éve befejező, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, vagy
= 50 éven felüli személy, vagy
= egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
= az ágazatában vagy a szakmájában alulreprezentált nemhez tartozó (a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a valamennyi gazdasági ágazatra összességében jellemző átlagos különbséget), vagy
= etnikai kisebbséghez tartozik.

– A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásához a foglalkoztató a jogviszony első 4 hónapjára a munkavállaló bére 50 %-ának megfelelő összegű bértámogatást kaphat, e mellett a munkavállaló a jogviszony első 6 hónapjára a minimálbér 30 %-ának megfelelő összegű (50.220,- Ft) bérkiegészítést kaphat. Ha a munkaviszony 6 hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel szűnik meg, akkor a bértámogatást vissza kell fizetni.

– A csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatás: a foglalkoztató a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottanként a bér 50 %-ának megfelelő összegű bértámogatást kaphat 3 hónapig.

Bértámogatás: a foglalkoztatott munkahelyének megtartása érdekében vagy új munkahelyek teremtéséhez a foglalkoztatott bérének max. 100 %-át kaphatja a foglalkoztató a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint.

Mobilitási támogatás: a minimálbér 70 %-ának megfelelő összegű (117.180,- Ft) lakhatási támogatást kaphat az álláskereső, ha az állandó lakhelyétől legalább 60 km-re lévő településen dolgozik. Ha ennél közelebb, de eltérő településen dolgozik, akkor a lakóhelye és a munkavégzés helye közötti távolság minden 10 km-e után a minimálbér 5 %-ának megfelelő összegű (max. 6 x 8.859,- Ft) havi utazási támogatást kaphat. Feltételek: legalább 1 hónapja álláskereső legyen, legalább 6 hónapra szóló minimum heti 20 órás munkaviszonya legyen és ne rendelkezzen a munkavégzés helyétől számított 60 km-en belül lakóingatlannal. A foglalkoztató is kaphat ilyen támogatást max. 1 évig, ha a munkába járást ő biztosítja.

Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása: ha a foglalkoztató olyan munkakörbe vesz fel álláskeresőt, amihez az álláskereső képzésére van szükség, vagy a foglalkoztatottjának a jogviszonya képzés nélkül nem lenne biztosítható vagy a termelékenység, illetve a foglalkoztató alkalmazkodóképességének javítása érdekében a foglalkoztatottakat képzésben részesíti, akkor a minimálbér 70 %-ának megfelelő összegű (117.180,- Ft) juttatást adnak az álláskeresőnek vagy a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottnak (persze csak akkor, ha a jogszabályban meghatározott képzésen részt vesz). Az álláskereső a támogatást követően a képzés kétszeres időtartamának megfelelő ideig nem részesülhet még egyszer ilyen támogatásban.

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás: az a legalább 1 hónapja álláskereső, aki a Munkaügyi Központ min. 1 hónapos jogi, pénzügyi készséget nyújtó képzésén részt vesz és üzleti tervet nyújt be a leendő vállalkozása működésének részleteiről, 6 hónapon keresztül a minimálbér 100 %-ának megfelelő mértékű (167.400,- Ft-os) támogatást és max. a minimálbér 15-szörösének megfelelő összegű (2.511.000,- Ft) egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatást kaphat. Ennek fejében 24 hónapig működtetnie kell a vállalkozását. Ha ezt nem teszi, akkor az egyszeri tőketámogatást vissza kell fizetnie.

Barista Coffee Maker Machine Grinder Portalifter Concept